หลักสูตรนักเรียนต่างชาติ

การรวมกลุ่มตั้งแต่เริ่มเรียน

เมื่อเริ่มเรียนที่ Millfield Prep School นักเรียนบางคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะรู้สึกว่าบางหัวข้อของหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นค่อนข้างยาก นักเรียนกลุ่มนี้จะไม่ถูกแยกออกจากนักเรียนคนอื่น ในขณะเดียวกันก็จะไม่ปล่อยให้นักเรียนเผชิญหน้ากับความยากตามลำพัง นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมและผสมผสานกับกิจกรรมต่างๆใน Millfield Prep ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน นักเรียนจะใช้ชีวิตในหอพักของโรงเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ทั้งจากประเทศอังกฤษและประเทศต่างๆทั่วโลก นักเรียนจะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนในทีมกีฬากับเพื่อนร่วมห้องชาวอังกฤษ เด็กๆจะสามารถทำความรู้จักและมีเพื่อนอย่างรวดเร็ว โดยมีภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการใช้ชีวิต เพราะในขณะนี้โรงเรียนไม่มีนักเรียนจากประเทศอืนโดนีเซียเลย

การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ชั้นเรียน EAL แต่ละชั้นจะสอนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆหรือแบบตัวต่อตัว สอนโดยอาจารย์ชาวอังฤษที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิด้านนี้โดยเฉพาะ นักเรียนจะได้รับการประเมินระดับภาษาและการจัดหลักสูตรการเรียนที่ตรงกับนักเรียนมากที่สุด นักเรียนบางคนอาจจะต้องเรียนชั้น EAL มากกว่าคนอื่นๆ แต่ถึงแม้ว่านักเรียนจะเรียนชั้น EAL 6  หรือ 20 ครั้งต่อสัปดาห์ นักเรียนก็ยังมีคาบเรียนอื่นๆเกินกว่าครึ่งที่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีภาษาอังฤษเป็นภาษาแม่

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษผ่านการพูดและอธิบาย การใช้ไวยากรณ์หลักการใช้ภาษา การใช้คำศัพท์ ตลอดจนกิจกรรมการเล่นสนุกในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรปกติเมื่อระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์มาตรถาน จุดประสงค์ของเราคือทำให้นักเรียนพัฒนาความมั่นใจในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและสร้างความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่นักเรียนจะสามารถร่วมเรียนในชั้นเรียนอื่นๆได้ และเมื่อได้เรียนวิชาอื่นๆมากขึ้น นักเรียนต่างชาติของเราจะสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องจากเนื้อหาในวิชานั้นๆ อาทิ ภูเขาไฟในวิชาภูมิศาสตร์ สงคราม 100 ปีในวิชาประวัติศาสตร์ หรือ วงจรไฟฟ้าในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มต่างๆ อาทิ ขี่ม้า ฟันดาบ ดำนัำ ฟริสบี้ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เดินถ้ำ หมากรุก และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดปีการศึกษา ทางโรงเรียนมีการฉลองเทศกาลสำคัญๆของทั้งประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมทั้ง เทศกาลตรุษจีน เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลฮัลโลวีน เราจัดกลุ่มทัศนศึกษานอกสถานที่รวม 5 ครั้ง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตในสหราชอาณาจักร และได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ชีวิตจริง นอกเหนือจากชีวิตที่เต็มไปด้วยกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว แผนก EAL ยังเป็นเจ้าภาพงานนานาชาติประจำปี ในทุกๆปี โดยที่ในงานนี้ จะมีกิจกรรมบันเทิงและดนตรีต่างๆที่จะมอบความสนุกสนานให้กับนักเรียน และนักเรียนยังสามารถทำอาหารประจำชาติมาให้เพื่อนๆลองชิมอีกด้วย